Wie zijn wij

KanjerKraan beschikt over een ruime ervaring en expertise binnen het onderwijs en vindt het belangrijk om ervaringen met leerkrachten en ouders te delen en verder uit te werken.

De meeste medewerkers van KanjerKraan hebben een achtergrond in het onderwijs.

Hierdoor hebben zij ervaren dat het van belang is om te werken vanuit de driehoek: school-ouders-kind. Alleen wanneer alle betrokkenen zich bewust worden van hetgeen speelt en dat zij daarbij een onderdeel van het geheel zijn en daarop invloed hebben, kan een blijvende positieve verandering van het gedrag bewerkstelligd worden.

 

KanjerKraan zal altijd de samenwerking zoeken met andere hulpverleners die bij het kind/gezin/de school betrokken zijn.  

Door krachten en talenten van alle medewerkers met elkaar te verbinden ontstaat een praktijk die op unieke wijze kan inspelen op dat wat aandacht nodig heeft. KanjerKraan wil “laag-drempelig” zijn  voor ouders en kind en kleinschalig(korte lijnen).

 

Praktijk KanjerKraan beschikt over het certificaat HKZ kleine organisaties.

Dit houdt in dat de praktijk is gecertificeerd voor werkzaamheden die vallen onder de Jeugdwet oftewel geestelijke gezondheidszorg, begeleiding en ondersteuning aan minderjarigen.

Marlies Kraan

MEd (Master of Education)

06 16279073

Marlies@Kanjerkraan.nl

Nicole Penders

Psycholoog (aangesloten bij NIP)

06 10371176

nicole.penders25@gmail.com

Mariëtte Vondenhoff

Psychologisch didactisch medewerker

Master video interactie training

06 12422623

info@si-integra.nl


Dianne Kremer

Pedagoog

06 25242844

dianne@kanjerkraan.onmicrosoft.com

Brigitte Rademakers

Beeldend therapeut

06 42058791

brigitte.plum@home.nl

Lotje Keulemans

Pedagoog in opleiding