Vergoedingen

Ik ben als Psychosociaal Werker/Pedagoog aangesloten bij de beroepsvereniging NFG welke mijn kwaliteit en deskundigheid waarborgt, waardoor mijn hulpverlening geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering in aanmerking komt voor vergoedingen. De therapeutische hulpverlening valt onder de alternatieve - complementaire zorg. Een groot voordeel is dat het op deze manier buiten het eigen risico van €385,- valt.

Tevens is het mogelijk om via het jeugdloket van de gemeente waar u woont, te vragen om een passende begeleiding voor uw kind. Er zal een gesprek plaatsvinden met alle betrokkenen waarbij wordt bepaald welke hulp geboden kan worden. De gemeente vergoedt dan het gehele traject.

Een alternatieve route kan plaatsvinden door een verwijsbrief bij de huisarts of schoolarts te vragen. U kunt dan rechtstreeks een afspraak met ons maken voor een intake gesprek. Ook op deze wijze zal het gehele traject vergoed worden door de gemeente waar u woont.