Pubertraining

Elke ouder krijgt er op enig moment mee te maken: een puberende zoon of dochter. Als ouder denk je misschien dat alles wel vanzelf op zijn pootjes terecht komt, al klinkt een extra duwtje in de rug ook aantrekkelijk. Kanjerkraan (praktijk voor orthopedagogiek) biedt de oplossing: een uit 7 sessies bestaand sociaal weerbaarheidsprogramma voor pubers en hun ouders. Dit programma legt zowel nadruk op het sociaal-emotioneel functioneren van pubers, als op de opvoedkundige vaardigheden van ouders. De coaching is gericht op het verbeteren en versterken van de relatie tussen ouder en kind. Dit gebeurt door middel van het creëren van inzicht in het eigen en andermans handelen, waardoor het begrip voor elkaar toeneemt. Elk programma wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de groep.

 

Het programma

Gedurende het coachingsprogramma gaan we op diverse items in. Uitgangspunt is een viertal gedragstypen, die ervoor zorgen dat pubers en ouders deze bij zichzelf en bij elkaar leren herkennen. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van rollenspellen. De groep leert gevoelens herkennen en uiten, complimenten geven en ontvangen. Ouders leren om te gaan met verschillen van mening, onderlinge conflicten en de gevolgen hiervan. Zowel met de pubers als met de ouders wordt ingegaan op de leefwereld van de ander. Hierbij is het streven dat het wederzijdse gevoel van vertrouwen wordt versterkt. Tot slot komt het geven en krijgen van feedback aan bod, evenals het geven van je mening en het luisteren naar en samenwerken met elkaar. Op de helft en aan het eind van het programma evalueren we samen het verloop van de coaching.