Individuele training

Er komt vaak veel op kinderen af: ze maken vrienden, ze leren veel nieuwe vaardigheden en ze gaan naar school (vaak ook een club). Als ouder denk je dat alles wel vanzelf op zijn pootjes terecht komt, al klinkt een extra duwtje in de rug toch ook aantrekkelijk. Kanjerkraan (praktijk voor orthopedagogiek) biedt de oplossing: een bestaand sociaal weerbaarheidsprogramma voor kinderen en hun ouders. Dit programma legt zowel nadruk op het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen, als op de opvoedkundige vaardigheden van ouders. Zowel kinderen als ouders creëren meer zelfvertrouwen en samen bouwen zij aan een positief gezinsklimaat. Elk programma wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de groep.

  

Het programma

Gedurende het coachingsprogramma wordt op diverse items ingegaan. Uitgangspunt is een viertal gedragstypen, die ervoor zorgen dat kinderen en ouders deze bij zichzelf en bij elkaar leren herkennen. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van rollenspellen en er wordt ingegaan op het vergroten van een wederzijds gevoel van vertrouwen.  De groep leert gevoelens herkennen en uiten, leren praten over dat waar je mee zit, complimenten geven en ontvangen. De kinderen leren ook wat vriendschap inhoudt. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij pestgedrag en hoe hiermee om te gaan. Tot slot komen het luisteren naar en samenwerken met elkaar aan bod. 

Ouders leren effectiever en positiever communiceren met hun kind. Ook ervaren zij dat zij niet alleen staan bij de dingen waar zij tegenaan lopen als opvoeder. 

Op de helft van het programma wordt samen met de ouders geëvalueerd over het verloop van de coaching. Na afloop van de training krijgen de kinderen een diploma als beloning voor hun deelname en behaalde doelen gedurende de training.We vieren dan feest!!!!