Individuele training

Er komt vaak veel op kleuters af: ze maken hun eerste vriendjes, ze leren veel nieuwe vaardigheden en ze gaan voor het eerst naar school. Als ouder denk je dat alles wel vanzelf op zijn pootjes

terecht komt, al klinkt een extra duwtje in de rug toch ook erg aantrekkelijk. Kanjerkraan (praktijk voor orthopedagogiek) biedt de oplossing: een bestaand sociaal weerbaarheidsprogramma voor kleuters en hun ouders. Dit programma legt zowel nadruk op het sociaal-emotioneel functioneren van kleuters, als op de opvoedkundige vaardigheden van ouders. Zowel kleuters als ouders creëren meer zelfvertrouwen en samen bouwen zij aan een positief gezinsklimaat. Elk programma wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de groep.

 

Het programma

Gedurende het coachingsprogramma wordt op diverse items ingegaan. Uitgangspunt is een viertal gedragstypen, die ervoor zorgen dat kleuters en ouders deze bij zichzelf en bij elkaar leren herkennen. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van rollenspellen en er wordt ingegaan op het vergroten van een wederzijds gevoel van vertrouwen.  De groep leert gevoelens herkennen en uiten, complimenten geven en ontvangen. De kleuters leren wat vriendschap inhoudt. Ook staan we uitgebreid stil bij pestgedrag en hoe hiermee om te gaan. Tot slot komen het luisteren naar en samenwerken met elkaar aan bod. Op de helft van het programma wordt samen met de ouders geëvalueerd over het verloop van de coaching. Na afloop van de training krijgen de kleuters een diploma als beloning voor hun deelname en behaalde doelen gedurende de training.