Teamtraining

Een veilige en sociale omgeving is één van de belangrijkste voorwaarden voor de leerlingen en de teamleden om goed te kunnen functioneren. 

 

Verdeeld over 2 schooljaren werken we 9 thema’s uit. De thema’s bevatten de volgende onderdelen: stevig staan/ je voorstellen, complimenten geven en ontvangen, gevoelens en het “nee”leren zeggen/ aangeven van grenzen, het maken van een praatje, luisteren en samenwerken, wat zijn echte vrienden, het geven en ontvangen van feedback, is het goed dat ik er ben.  

 

Per thema stellen we lespakketten en bronnenboeken samen. Ook maken we gebruik van verschillende bestaande bronnenboeken en methodieken. 

 

Tijdens de begeleiding van KanjerKraan zal het vooral gaan om de inzet van en het toepassen door de  leerkracht. Hij/zij is het belangrijkste instrument hierbij. Het professionele handelen van de leerkracht is dan ook van essentieel belang. Mensen die met mensen werken hebben inzicht nodig in wie zij zelf zijn. Tijdens de bijeenkomsten zullen de leerkrachten op zoek gaan naar bronnen en drijfveren in henzelf en leren zij die te gebruiken als voedingsbodem voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Uiteindelijk hebben zij  geleerd het eigene van henzelf te integreren met het vakmanschap en dit te gebruiken als bron in het werk en leven. In het werk zijn zij zelf het belangrijkste instrument dat zij tot hun beschikking hebben. Het is dan ook belangrijk om te leren ten volle gebruik te maken van alle talenten.

 

Leren betekent doen; is niet alleen theorie. Leren is een sociaal gebeuren. Anders wordt het een trucje. Daarom zullen ook intervisie, collegiale consultatie, video-interactiebegeleiding en coaching  tevens aan de orde zijn bij de begeleiding door KanjerKraan. Tevens zullen wij samen met de leerkrachten vaardigheden oefenen die zij later aan de kinderen zullen gaan leren. 

 

Ook zullen medewerkers van KanjerKraan komen observeren in de klassen tijdens de lessen in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wetenschappelijk is bewezen dat theorie snel verdwijnt; je moet vooral doen. Hiermee maak je de dingen eigen (incorporeren).