Pittige Groep Training

Bijna elke leraar krijgt er in zijn of haar carrière mee te maken: de klas waar geen greep op te krijgen is. Kanjerkraan (praktijk voor orthopedagogiek) biedt de oplossing: een sociaal weerbaarheidsprogramma voor groepen waarin de interactie tussen leerlingen onderling en/of de interactie met de leerkracht niet prettig of zelfs storend verloopt (“pittige groepen”). Dit programma legt in eerste instantie de nadruk op het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen in  groepsverband.  Daarnaast krijgt de leerkracht , indien wenselijk, de mogelijkheid om in te zoomen op zijn/haar professionele interactiepatronen. Dit gebeurt door middel van School Video Interactie Begeleiding (SVIB*). Elk programma wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de groep.

 

Het programma

Gedurende het coachingsprogramma gaan we op diverse items in. Uitgangspunt is een viertal gedragstypen, die ervoor zorgen dat kinderen deze bij zichzelf en bij elkaar leren herkennen. Hierbij maken we regelmatig gebruik van rollenspellen. De groep leert gevoelens herkennen en uiten, complimenten geven en ontvangen. Samen leren zij wat vriendschap inhoudt en gaan zij in op vragen als: wie zijn echte vrienden? We staan uitgebreid stil bij het pestgedrag en hoe hiermee om te gaan. Tot slot komt het geven en krijgen van feedback aan bod, evenals het geven van je mening en het luisteren naar en samenwerken met anderen. Op de helft en aan het eind van het programma evalueren we samen het verloop van de coaching.

 

*School Video Interactie Begeleiding (SVIB):

 SVIB biedt een vorm van begeleiding waarbij een krachtig en positief kader wordt geboden om het contact tussen leerkrachten en kinderen te belichten en om tot betere afstemming te komen (relationeel, organisatorisch en didactisch).