Kanjertraining

Elk kind heeft een natuurlijk verlangen om het goed te doen. Als volwassenen daarvoor de ruimte scheppen en aansluiting zoeken bij het kind, zie je altijd positieve resultaten en blije gezichten.

Opvoeden vanuit een coachende rol laat het kind nadenken over het eigen gedrag.

Bewustwording bevordert het zelfvertrouwen. 

 

De kracht van de ouder-kindcoaching bij Kanjerkraan: 

  • snel en zorgvuldig signaleren
  • spelenderwijs structuur aanbrengen
  • aandacht hebben voor de unieke eigenschappen van elk kind

In overleg kiezen we de meest geschikte werkvorm voor het kind: spelletjes, gesprekken, vertrouwensoefeningen, huiswerkbegeleiding of een Kanjertraining. 

 

De kanjertraining is een speelse training voor kinderen met ouders/verzorgers, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het krijgt sociale handvaten aangereikt en leert om positief over zichzelf en anderen te denken.