Individuele training

Elke ouder krijgt er op enig moment mee te maken: een puberende zoon of dochter. Als ouder denk je misschien dat alles wel vanzelf op zijn pootjes terechtkomt, al klinkt een extra duwtje in de rug ook erg aantrekkelijk.

 

De coaching

  • Kanjerkraan (praktijk voor orthopedagogiek) biedt een sociaal weerbaarheidprogramma voor pubers en hun ouders. Dit programma legt zowel nadruk op het sociaal-emotioneel functioneren van pubers als op de opvoedkundige vaardigheden van ouders. De coaching is gericht op het verbeteren en versterken van de relatie tussen ouder en kind. Dit gebeurt door middel van het creëren van inzicht in het eigen en andermans handelen, waardoor het begrip voor elkaar toeneemt.
  • Vanuit Kanjerkraan bieden ervaren orthopedagogen en psychologen de mogelijkheid aan pubers en ouders om anders (op elkaar) te leren reageren dan zij voorheen gewend waren. Op deze manier creëren zij meer zelfvertrouwen en bouwen zij samen aan een positiever klimaat. Kanjerkraan past het programma bovendien aan op de specifieke behoeften van de groep. 

Het programma

  • Voorafgaand aan het starten van de training vindt een intakegesprek plaats waarbij samen met puber en ouders begeleidingsdoelen worden opgesteld. Gedurende het coachingprogramma wordt op diverse items ingegaan. Uitgangspunt is een viertal gedragstypen, die ervoor zorgen dat pubers en ouders deze bij zichzelf en bij elkaar leren herkennen. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van rollenspellen. De groep leert gevoelens herkennen en uiten, complimenten geven en ontvangen. Ouders leren om te gaan met verschillen van mening, onderlinge conflicten en gevolgen hiervan. Zowel met de pubers als met de ouders wordt ingegaan op de leefwereld van de ander. Hierbij wordt ook ingegaan op het vergroten van een wederzijds gevoel van vertrouwen. Tot slot komt het geven en krijgen van feedback aan bod, evenals het geven van je mening en het luisteren naar en samenwerken met elkaar.
  • Tijdens het traject wordt met puber en ouders nagegaan wat op dat moment is bereikt en of er aanpassingen nodig zijn voor de volgende sessies. Na afloop van de sessies wordt met alle betrokkenen geëvalueerd over het programma.